radio smile

Kik vagyunk?

Jelen tájékoztató a Mosoly Média Szolgáltató Nonprofit Kft mint szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket tartalmazza a felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Mosoly Média Szolgáltató Nonprofit Kft
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 12. (Bács-Kiskun)
+36-76-800-899 | info_kukac_radiosmile_pont_hu
Adószám: 14448672-1-03
A céget nyilvántartó cégbíróság neve: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 03-09-116691

Felhasználási feltételek

 • Szolgáltatásaink használatával ön elfogadja a jelen tájékoztatóban leírtakat.

 • Szolgáltatásaink hivatkozásokat (linkeket) tartalmazhatnak más webhelyekre, alkalmazásokra, és platformokra. Nem ellenőrizzük ezeket a linkelt oldalakat, és nem vállalunk felelősséget a tartalmukért.

 • A szolgáltatásokat tilos jogellenes vagy tiltott célokra használni, illetve olyan módon, hogy az a működést negatív módon befolyásolja.

 • Ha ön bármilyen tartalmat (képet, videót, hozzászólást) megoszt velünk, feljogosít minket arra, hogy azt a(z üzleti) tevékenységünkhöz felhasználjuk, beleértve de nem kizárólagosan a továbbítás, nyilvános megjelenítés, terjesztés, nyilvános előadás, másolás jogát; illetve az ön nevének, felhasználónevének, vagy egyéb azonosítójának a közzétételét. Az ön által elküldött tartalom használatáért semmilyen kártalanítást nem fizetünk, és fenntartjuk a jogot az elküldött tartalom előzetes értesítés nélküli eltávolítására. Tartalom elküldésével kijelenti, hogy a tartalommal kapcsolatos összes jogot birtokolja.

 • A platformjainkon elérhető információk tartalmazhatnak tipográfiai hibákat vagy pontatlanságokat. A pontatlanságokért és hibákért nem vállalunk felelősséget.

 • Jelen tájékoztató egyetlen rendelkezése sem korlátozhatja azt a jogunkat, hogy eleget tehessünk a kormányzati, bírósági, rendőrségi és bűnüldözési kéréseknek vagy a szolgáltatások élvezetével kapcsolatos követelményeinek.

Milyen adatokat gyűjtünk és miért?

Tiszteletben tartjuk a felhasználó magánéletét, és kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelemre, és az információbiztonságra. Felhasználóinkról csak a legszükségesebb adatokat gyűjtjük, azokat kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.

A felhasználó a szolgáltatások használatával hozzájárulását adja a megadott személyes adatainak kezeléséhez, és felhasználásához, valamint kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

A kezelt adatok lehetnek:

 • Automatikusan gyűjtött adatok:

  • Kizárólag az "Adatok továbbítása harmadik fél számára" részben leírtak szerint.

 • Az ön által megadott adatok:

  • Az általunk szervezett promóciókkal kapcsolatban megadott adatok

  • A telefonon, e-mailben, sms/viber üzenetben, közösségi oldalainkon vagy más módon közölt adatok

A személyes adatait nem használjuk fel automatikus döntéshozatal és profilozás céljából.

Hirdetések

A felületeinken megjelenő hirdetésekkel kapcsolatban nem gyűjtünk személyes adatokat.

Adatainak felhasználása

Az ön személyes adatait az alábbiak szerint használhatjuk:

 • Szolgáltatásaink üzemeltetéséhez, karbantartásához, és fejlesztéséhez,

 • Az általunk szervezett promóciók lebonyolításához (amennyiben részt vesz benne),

 • Észrevételeinek és kérdéseinek megválaszolásához,

 • Külön hozzájárulása esetén push üzenetek küldéséhez az általunk szervezett promóciókról, meghívott vendégekről, fontosabb eseményekről. Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a mobil alkalmazás Beállítások menüjében, a "Push üzenetek" kikapcsolásával.

 • Ha szükségesnek tartjuk a

  • jogszabályok betartásához,

  • törvényes kérelmek és jogi eljárások betartásához,

  • jelen tájékoztatóban leírtak érvényesítéséhez,

  • jogaink, magánéletünk, biztonságunk vagy tulajdonunk, és vagy ön vagy mások jogainak védelme érdekében;

 • Az "Adatok továbbítása harmadik fél számára" bekezdésben leírtak szerint.

Adatok továbbítása harmadik fél számára

Szolgáltatásaink biztosításához az alábbi szolgáltatók segítségét vesszük igénybe:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozás oka Adatvédelmi tájékoztató címe

Google LLC

Informatikai háttér biztosítása, push üzenetek küldése (Android, IOS), áruházi jelenlét biztosítása

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Apple LLC

Push üzenetek küldése (IOS), áruházi jelenlét biztosítása

https://www.apple.com/legal/privacy/hu/

42NET Marvin Cloud Kft.

Informatikai háttér biztosítása

https://www.42netmedia.com/gdpr

A felhasználó által generált tartalom

Előfordul, hogy személyes adatot oszt meg velünk amikor részt vesz az általunk szervezett promócióban, visszajelzést, vagy üzenetet küld nekünk. Felhívjuk figyelmét, hogy minden, a szolgáltatásunkon keresztül közzétett vagy nyilvánosságra hozott információ nyilvános információvá válik, és szolgáltatásaink más felhasználói és a nyilvánosság számára is elérhető lesz. Javasoljuk, hogy legyen nagyon óvatos, amikor úgy dönt, hogy ilyen módon közli személyes adatait vagy bármilyen egyéb információt.

Ha visszajelzést küld nekünk, akkor felhasználhatjuk és közzétehetjük ezt a visszajelzést a szolgáltatásainkon keresztül, az ön személyes adatainak társítása nélkül. Ha hozzájárul, akkor a visszajelzésen kívül a nevét is közzétehetjük. A visszajelzésben szereplő személyes adatokat és minden információt jelen Tájékoztatóval összhangban kezelünk.

Nemzetközi adatátvitel

Az ön adatait, beleértve az öntől begyűjtött személyes adatokat átadhatjuk, tárolhatjuk, és feldolgozhatjuk a lakóhelye szerinti országon kívül, ahol az adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó előírások nem biztosítanak ugyanolyan szintű védelmet, mint az Európai Unió tagországaiban. Szolgáltatásaink használatával elfogadja ezt az átadást, tárolást, és feldolgozást. Minden ésszerűen szükséges lépést megteszünk azért, hogy adatait biztonságosan, a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

Biztonság

Megteszünk minden ésszerűen szükséges lépést annak érdekében, hogy adatait biztonságosan, a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeljük. Sajnos egyik átviteli vagy tárolási rendszer sem garantálhat 100% biztonságot (különösen a “nyílt interneten” történő adatátvitelt). Ha okkal feltételezi, hogy adatai nincsenek biztonságban (például más is hozzáférhetett felhasználói adataihoz), kérjük haladéktalanul tájékoztasson bennünket a problémáról.

Adattárolás időtartama

Általában addig tároljuk a Felhasználó adatait, amíg a szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához. A felhasználó kérheti az adatainak törlését, kivéve ha a törvény hosszabb tárolási időt enged meg, vagy ír elő.

A Felhasználó jogai

 • Jogában áll megerősítést kérni, hogy személyes adatait kezeljük e, illetve hozzáférhet saját kezelt adataihoz.

 • Jogosult a nálunk tárolt személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni

 • Kérheti a pontatlan adatok javítását, hiány esetén azok kiegészítését.

 • Amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek, kérheti az adatkezelés korlátozását

 • Jogában áll a tárolt személyes adatainak törlését kérni

 • Jogainak érvényesítéséhez kérjük használja a Kapcsolat oldalon található elérhetőségeink egyikét. Az igénylés feltétele, hogy a személye egyértelműen azonosítható legyen. Az ön védelme érdekében a kérelmeket csak az adott e-mail címhez (vagy telefonszámhoz) kapcsolódó személyes adatokra vonatkozóan tudjuk teljesíteni (amelyet a kérés elküldéséhez használ), és lehetséges, hogy ellenőriznünk kell az ön személyazonosságát a kérés végrehajtása előtt. A kérését megpróbálunk minél előbb, de legkésőbb 30 napon belül teljesíteni. Előfordulhat, hogy bizonyos információkat meg kell őriznünk nyilvántartási célokra és/vagy be kell fejeznünk minden önt érintő, folyamatban levő tranzakciót, mielőtt ilyen változtatást vagy törlést teljesítünk.

Jogorvoslat

Ha megítélése szerint az adatkezelési módszerünk sérti a jogait, kérjük lépjen velünk kapcsolatba. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszát megoldjuk. Reméljük, hogy sikerül megoldást találnunk, de ha úgy érzi, hogy panaszát nem sikerült megfelelően megoldani, jogában áll a lakóhelye szerinti adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (naih.hu)

Kapcsolat

Kérdés, kérés, észrevétel esetén, az alkalmazásunkban és a weboldalunkon található Kapcsolat menüpont használható.

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink egyoldalú megváltoztatására, amennyiben az szükségessé válik. Az aktuálisan érvényes tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.radiosmile.hu/APP/privacypolicy.html